top of page

Profil 1 Neon

Eller som i detta fall ett LED-Neonrör istället för det klassiska neonröret.


Profil 1, den enkla obelysta extruderade bokstaven. Vanligtvis används denna profil för att ge djup åt logotyper och bokstäver utan belysning. I dessa fall belyser man bokstavskropparna med spotlights.


Här har vi istället monterat ett centrumrör av LED-Neon i framkant av bokstavskroppen för att ge ett klassiskt uttryck i modern tappning.
Comments


bottom of page