top of page

Att bli med skylt!

Många gånger kanske man tänker att det inte är så komplicerat att köpa och montera en skylt! Det är det inte heller men det finns en del saker man behöver tänka på för att få ut det mesta av sin investering. Vi har många års erfarenhet av hela nedanstående process och känns det lite överväldigande så finns vi här för att hjälpa dig till ett lyckat skyltprojekt!Survey

Att börja med att göra en "survey" eller kanske mer passande "platsundersökning" om vi ska hålla oss till svenska språket är många gånger det bästa sättet att säkerställa att skylten hamnar på rätt plats. När man gör denna genomgång av skylplatsen bör man tänka på flera saker som exempelvis


 • Trafikflöde och rörelse av människor

 • Belysning och störande moment

 • Omgivning och arkitektur, vad passar just här

 • Syfte med skyltningen

 • Finns speciella regler för skyltning på den aktuella platsen

 • Fotografera samtliga fasader som är aktuella för skyltning

 • Tillgänglighet för liftar/kranar etc vid montage


Design & Utformning

När surveyen är utförd och dokumenterad kan man börja titta på hur själva skylten skall utformas och placeras, med hjälp av underlagen tas beslut om var och hur skylten placeras på fasaden eller i terrängen om det är en fristående skylt. Nu tas även beslut om vilket skylttyp som passar bäst för den aktuella tillämpningen. Några saker att tänka på vid val av skylttyp kan vara


 • Utseende på logotype

 • Läsbarhet och avstånd

 • Färg mot fasad

 • Vilken typ av belysning ger bäst och snyggast exponering

 • Konstruktion av stativ eller annan bärande konstruktion ex. pyloner eller skyltstolparBygglov

När alla förutsättningar är på plats och design- och ritningsunderlagen är klara är det dags att söka bygglov. De flesta skyltar är bygglovspliktiga och det är därav olagligt att sätta upp en skylt utan ett godkänt bygglov, om man ändå gör det så kan det bli väldigt kostsamt. Återigen listar vi här några punkter att tänka på när det gäller bygglov för skyltar.


 • Ordentliga fasadritningar och fotomontage

 • Översiktplan med samtliga skyltar tydligt utsatta

 • Förslag till kontrollplan och kontrollansvarig

 • Förteckning på hur starkt skyltarna lyser

 • Var ute i god tid, bygglovsprocessen kan i värsta fall ta upp till 10 veckor eller mer

 • Invänta startbesked eftersom besluten kan överklagas

 • Skicka ifylld kontrollplan till aktuell kommunMontage & Leverans

När bygglov och startbesked är på plats är det dags för leverans och montage. Beroende på omfattning och storlek av projektet finns det självklart även här några punkter som man bör tänka lite extra på...


 • Bärighet i tak eller vägg

 • Finns el framdraget till skyltplats

 • Framkomlighet för kranbil och skylift

 • Krävs tillstånd och avspärrningar

 • Kan väder och vind påverka montagetNu är skylten på plats, den lyser och allt är frid och fröjd. Det finns dock en sak till man bör tänka på när hela projektet är i hamn. Skylten behöver underhåll för att den ska hålla så länge som möjligt. Att tvätta och se över sina skyltar på årlig basis är något som vi starkt rekommenderar för att de ska hålla sig fina och fungera under många år.


Som nämnt tidigare så är vi experter på hela ovanstående process och vi hjälper gärna till att genomföra fler lyckade projekt över hela norden! Tveka inte att höra av dig, med frågor eller för att bolla en idé! Vi är alltid laddade för fler projekt!
Comments


bottom of page