top of page
 • Vad kostar en skylt?
  De flesta skyltar designas och tillverkas efter platsens och kundens förutsättningar och önskemål. Det finns därför inget facit på vad en skylt kostar eftersom alla skyltar är unika. Det är också stor prisskillnad på en enkel obelyst aluminiumskylt och en innebelyst LED-skylt. Kontakta oss gärna för en offert så kan vi ge dig ett bra pris baserat på dina förutsättningar.
 • Hur lång tid tar det att tillverka en skylt?
  Det beror på vilken typ av skylt och hur stor den är och även på hur stor belastning det är i fabriken vid ordertillfället. Men vanligtvis tar det inte mer än 4 veckor att få skylten färdig i fabriken. Sen måste man även räkna med tid för transport och montage så ett riktmärke kan vara cirka 4-6 veckor från order.
 • Vilka typer av skyltar kan ni hjälpa oss med?
  Mourou Skyltreklam kan leverera de flesta typer av skyltar som exempelvis profilbokstäver, ljuslådor, aluminiumskyltar, ljuslådor, stolpar och pyloner. Det enklaste är att ni kontaktar oss så vi kan hjälpa er med ert projekt.
 • Gör ni även obelysta skyltar?
  De obelysta skyltarna är en självklar del av vårt erbjudande. Vi levererar mängder av aluminiumskyltar, vepor och foliedekorer. Så även om du inte är ute efter en exklusiv ljusskylt så tveka inte att höra av dig!
 • Kan ni skapa en helt anpassad skylt?
  Ja, vi kan skapa helt unika anpassade skyltar. Till exempel kan vi anpassa skyltar till en befintlig grafisk profil eller om det finns speciella önskemål på färg, form och belysning. Kontakta oss så kan vi prata mer om ditt projekt!
 • Kräver skyltar underhåll?
  Det korta svaret är ja. På grund av att skyltar oftast är monterade i väldigt utsatt miljö så mår de bäst av att ses över någon gång per år. En översyn kan innehålla olika delar som okulär besiktning, tvätt, funktionstest med mera. Vi erbjuder serviceavtal där dessa delar ingår under ett intervall som beslutats utifrån placering och tillgänglighet.
 • Har ni referenser på tidigare projekt?
  Självklart har vi det. följ länken nedan så finns bilder på ett axplock av alla projekt vi levererat under åren. Följ oss även på Instagram och Facebook för att se mer av våra referenser.
 • Måste man söka bygglov för en skylt?
  I Sverige finns det regler som reglerar om och när du måste söka bygglov för en skylt. Reglerna kan variera beroende på var skylten ska placeras och dess storlek. Här är några generella riktlinjer: Storlek och placering: Om skylten är liten och placeras på din egen tomt, kan du vanligtvis sätta upp den utan att söka bygglov. Skyltar som är små och används för ändamål som namn- eller adressskyltar betraktas vanligtvis ej som bygglovspliktig. Skyltar på offentlig mark: Om skylten ska placeras på offentlig mark, som trottoaren eller gatan, krävs vanligtvis tillstånd från kommunen. Detta kallas ofta för "tillstånd för markanvändning" eller liknande. Större skyltar: För större skyltar, som reklamskyltar eller företagsskyltar, kan bygglov krävas. Storleksgränserna och reglerna för när bygglov behövs kan variera från kommun till kommun. Historiska områden eller särskilt skyddade områden: I vissa områden med historiska eller kulturella värden kan det finnas särskilda regler och krav på skyltar. Det är viktigt att rådfråga kommunen eller länsstyrelsen om du är osäker. Anmälningspliktiga åtgärder: Ibland kan mindre ändringar av skyltar vara anmälningspliktiga istället för att kräva bygglov. Det är viktigt att kontrollera med din kommun vad som gäller. För att vara säker på vilka regler som gäller i ditt specifika fall bör du alltid kontakta din kommun för att få rådgivning och information om vilka tillstånd eller lov som kan krävas för din skylt. Vi kan på Mourou Skyltreklam kan hjälpa dig med hela processen och samtliga tillstånd för din nya skylt.
 • Behöver jag söka bygglov för en skylt inomhus?
  Nej, normalt sett behöver du inte söka bygglov för att sätta upp en skylt inomhus i Sverige. Bygglov reglerar vanligtvis konstruktioner och ändringar som påverkar utseendet eller användningen av byggnader och strukturer utomhus. Inomhusmiljön betraktas vanligtvis som privat och det finns oftast inga specifika krav på bygglov för skyltar inomhus. Däremot kan det finnas andra regler och krav som du måste följa när du sätter upp skyltar inomhus, beroende på syftet med skylten och lokalens användning. Till exempel kan det finnas regler för brandsäkerhet och tillgänglighet som måste följas. I kommersiella fastigheter som köpcentrum eller kontorsbyggnader kan hyresvärden ha ett skyltprogram som du måste följa. Värt att notera är att skyltfönster oftast inte är bygglovspliktig. Du kan därför i de flesta fall sätta en ljusskylt på insidan av ett skyltfönster utan att behöva söka ett bygglov hos kommunen.
 • Behöver jag bygglov för folieringar av skyltfönster?
  I Sverige kräver normalt sett inte bygglov för montering av folie på ett skyltfönster. Att applicera folie på ett fönster betraktas vanligtvis som en tillfällig ändring som inte påverkar byggnadens struktur eller utseende på ett sätt som skulle kräva bygglov. Denna typ av ändring klassas oftast som en enklare åtgärd som inte är byggtekniskt ändamålsenlig. Däremot kan det finnas andra regler och bestämmelser som du behöver ta hänsyn till beroende på syftet med folien och eventuella lokala bestämmelser. Till exempel kan det finnas regler om reklamskyltar och marknadsföring som styr utformningen av skyltfönster och foliering i vissa fastigheter, områden eller kommuner. Det är alltid bra att rådgöra med din kommun eller lokala myndigheter om du är osäker på vilka regler som gäller i ditt specifika fall. De kan ge dig vägledning om eventuella tillstånd eller tillståndsprocesser som kan vara relevanta för din planerade foliering. Mourou skyltreklam kan alltid hjälpa dig med alla tillstånd för dina skyltbehov.
 • Hur lång tid tar en bygglovsansökan?
  Tiden för att få ett godkänt bygglov varierar stort i landets olika kommuner. Vi brukar dock säga att man ska räkna med att det tar minst 10 veckor från komplett inskickad ansökan tills den blir godkänd. Dessa 10 veckor kan dock variera då större komplexa projekt kan ta ännu längre tid. Det är däremot viktigt att vara ute i god tid, särskilt om det aktuella projektet är tidskänsligt vid exempel ett logobyte eller liknande. Mourou skyltreklam hjälper dig med din ansökan och ser till att allt blir rätt från början så att risken för lång handläggningstid blir minimal.
 • Vad är en profilbokstav?
  Profilbokstäver eller profilskyltar är en typ av konstruktion där varje bokstav, siffra eller symbol är individuell och har ett extruderat djup. Vanligtvis är bokstäverna individuellt belysta från insidan och kan, beroende på konstruktion, lysa åt olika håll. Framåt, bakåt och åt sidan. Idag är ljuskällan i skyltar näst intill uteslutande LED. Profilskyltar finns i ett antal standard "profiler" som lämpar sig för olika typer av logotyper, storlekar och platser. Nedan finns några exempelbilder på de vanligaste profilbokstäverna.
 • Kan ni hjälpa till med design och grafik?
  Självklart kan vi det. Vi kan göra platsundersökningar, skyltprogram, fotomontage och 3d-visualiseringar av ditt kommande skyltprojekt. Vi har lång erfarenhet att omsorgsfullt översätta befintlig grafisk profil till skyltar.
 • Levererar ny digitala skyltar?
  Det är klart att vi levererar digitala skyltar. Vi har dessutom ett eget CMS för innehållshantering på digitala skärmar, och vi hjälper även till att skapa innehåll för skärmar! Statiskt eller rörligt. Kontakta oss idag för att prata digital signage.
 • Kan ni montera skyltar?
  Självklart, vi monterar skyltar över hela landet. Med hjälp av vårt stora nätverk av frilansande montörer kan vi montera skyltar på de flesta orter utan långa resor och transporter.
 • Drar ni el till skyltar?
  Nej, vi drar inte ny matning från central. Däremot kan vi i de flesta fall koppla in skylten på en dosa som finns på vägg. Vi rekommenderar att fastighetsägare sköter de fasta installationerna. Vi kan självklart ombesörja elektriker om kunden önskar.
 • Min skylt lyser inte, kan ni laga den?
  Vi utför service på alla typer av skyltar. Vi kan renovera gamla neonskyltar, eller LED-konvertera en ljuslåda så den blir mer energieffektiv. Kontakta oss så hjälper vi er gärna.
bottom of page